Historia Lublina związana jest z Żydami, którzy od wieków mieli wpływ na tożsamość naszego miasta. Swego czasu byli też znaczną częścią lubelskiej społeczności, gdyż stanowili przed wojną aż 1/3 mieszkańców Lublina. Momentem niezwykle tragicznym dla nich był wybuch II Wojny Światowej, kiedy to zostali zmuszeni do ucieczki i ukrywania się a ogromna liczba zginęła. Lublin i jego mieszkańcy pamiętają jednak dawne, wspólne dzieje a tegoroczna uroczystość 700 lecia miasta, jest świetną okazją do wspólnego świętowania.

Podążając za tą myślą Ośrodek ,,Brama Grodzka – Teatr NN” postanowił zorganizować spotkanie pod hasłem ,,Zjazd Lublinerów”, które datuje się na 3-7 lipca. Będzie to pierwsze od 70 lat spotkanie Żydów związanych z Lublinem i ich potomków. W programie znajdą się konferencje podkreślające historię, kulturę żydowską i wspólne dziedzictwo, a także różnego rodzaju warsztaty genealogiczne, spacery i chwile służące upamiętnieniu historii lubelskich Żydów. Dodatkowo goście zjazdu będą mogli wziąć udział w dyskusjach i prelekcjach poświęconych zróżnicowanym zagadnieniom dotyczącym przeszłości i współczesności żydowskiego Lublina. Program wydarzenia został zbudowany tak, aby w części artystycznej z powodzeniem mogli wziąć udział także mieszkańcy Lublina. Obowiązują bezpłatne wejściówki.

http://teatrnn.pl/lubliners/artystyczny/

Z całą pewnością jedną z największych atrakcji będą opowieści Lublinerów, w których odżyją wspomnienia o niejednej rodzinie, miejscu i Lublinie. Odświeżyć będzie je można też podczas spaceru, po dawnych dzielnicach żydowskich i miejscach, o których pamięć nadal żyje. Program zawiera także spotkania z osobami, które po dziś dzień ,,opiekują” się pamięcią o Żydach i przybliżają młodym pokoleniom ich kulturę i historię.

Pierwsze tego typu wydarzenie miało miejsce w 1947 roku i stało się inspiracją do tegorocznego Zjazdu Lublinerów, wówczas wzięło w nim udział ponad 800 osób z Polski i ponad 650 osób z zagranicy. Do tej pory swój udział potwierdziło już ponad 200 osób z całego świata.

http://teatrnn.pl/lubliners/wyklady/

Wszystkich uczestników zapraszamy też, jak zawsze do naszego Domu na Podwalu, gdzie oferujemy nie tylko komfortowe noclegi ale i przepyszne posiłki w centrum miasta!

Szczegółowy program znajdziecie TUTAJ

Opublikował/a Alicja Kowalska
Urodzona lublinianka, związana z Lublinem od ponad 25 lat. Tu dorastała i nie wyobraża sobie przeprowadzki do innego miasta. Choć zna Lublin od lat, twierdzi że nadal nie odkryła w pełni jego uroków.